Giấy công bố mỹ phẩm Riori Việt Nam

Mỹ phẩm Riori xuất hiện trên thị trường từ 2014, với định hướng phát triển toàn cầu Riori luôn đi trước đón đầu và tạo điều kiện kinh doanh tốt nhất cho những đối tác của Riori. Về pháp lý và thông tin sản phẩm, nguồn gốc quy trình sản xuất mỹ phẩm luôn minh bạch và rõ ràng nhất…cụ thể là tất cả các sản phẩm mỹ phẩm của Riori đều có công bố sản phẩm rõ ràng.

CÁC BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM


Chát với Riori