Phương thức thanh toán

1. Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

2. Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

__________________________________________________

 Ngân Hàng Vietcombank

Số tài khoản: 0451000273519

Chi nhánh: Duy Tân – Hà Nội

Chủ tài khoản: HÀ VĂN THUẬN

__________________________________________________

 Ngân Hàng TP BANK

Số tài khoản: 00502739001

Chi nhánh: Hoàn Kiếm – Hà Nội

Chủ tài khoản: HÀ VĂN THUẬN

__________________________________________________

 Ngân Hàng ACB

Số tài khoản: 4214945602367476

Chi nhánh: Trần Duy Hưng – Hà Nội

Chủ tài khoản: HÀ VĂN THUẬN

__________________________________________________

Thông tin liên hệ :


Chát ngay với Riori