Tag: Liên Nguyễn

Đại lý Riori Liên Nguyễn HCM: “Nỗ lực hết sức mình, hoàn thành nó thật tốt là được”

Tôi là Liên Nguyễn. Hiện tại tôi đang là một sinh viên và đang chập chững từng bước trong lĩnh vực kinh doanh online. Tôi rất thích kinh doanh và tự do. Hơn thế tôi đang theo đuổi con đường yêu thích với vai trò Đại lý của mỹ phẩm Riori tại Sài Gòn. Kinh doanh mỹ phẩm Riori Hàn Quốc: Chiết khấu đến 50% tại Sài Gòn Vì tính cách thích bay nhảy nên suốt thời sinh viên, Liê...

Chát với Riori