Tag: Mỹ phẩm Riori lừa đào

Mỹ phẩm Riori có phải ĐA CẤP?

Khi thương hiệu Mỹ phẩm Riori ngày càng phát triển và mở rộng thị trường tại Việt Nam, không ít các bạn cho rằng đó là mô hình đa cấp. Để hiểu rõ ràng và yên tâm hơn Mỹ phẩm Riori có phải ĐA CẤP thì các bạn lắng nghe chia sẻ của Rioriviet.com nhé. ĐA CẤP HAY KHÔNG ĐA CẤP? Thực tế, đa cấp không xấu, chỉ đa cấp biến tướng (hình tháp ảo) mới xấu. Vấn đề đa cấp là vấn đề nhạy cảm của xã hội ...

Chát với Riori